@

Hakkimizda

World Plast Hair , saç ekimi, saç tedavisi, estetik ve güzellik amacı ile ülkemize gelecek insanların tedavilerinin yapılması amacıyla rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetinde faaliyet gösteren, güven doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün vermeden hizmet veren bir Sağlık Turizmi kuruluşu olan Health İstanbul Sağlık Turizm Eğitim Ve Danışmanlık San.Tic. Ltd. Şti.’nin Markasıdır.

World Plast Hair, sizlerin öncelikli talebinize göre ve çözüm aradığınız sağlık sorununa göre en uygun tedavi imkânı ve yöntemi hakkında mihmandarlık eder. World Plast Hair saç ekimi ve saç tedavisi estetik ve güzellik yöntemlerinin en uygun ve en güzel tedavinin uygulanması konusunda titiz ve yasal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve bu konuda rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmeti sunan bir sağlık turizmi kuruluşudur.

Ülkemiz sınırları içerisinde gelişen sağlık turizmi ve saç ekimi uygulamalarına binaen donanımlı Hastane ve donanımlı ameliyathanelerde ve uzman doktorlar ile, yurt dışından sağlık turizmi amaçlı gelen misafirlerinin mutluluğunu hedeflemektedir. Sağlık hizmetleri noktasında bilgilendirmenin yanı sıra havalimanı veya otogardan karşılama, konaklama, Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı da sağlayan World Plast Hair VIP hizmet kalitesi sunmaktadır.World Plast Hair’ın kurucusu Oktay Tüney bu alanda … yıldır tecrübeli olup ve halen World Plast Hair Genel Direktör görevini başarı ile yürütmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ NEDİR?

Globalleşmekte olan dünya da, ülkeler arasında iş birliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda kolaylıkların sağlanması, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın değişik köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finanasmanında hem bireysel hemde bütçe kaynaklı güçlükler, dünya da sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır.

Sağlık turizmi bireylerin hem koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici, sağlığı geliştirici hizmetler almak amacıyla yaşadıkları ülkeler dışında bir ülkeyi sağlık hizmeti almak amacıyla yaptıkları ziyaretlerdir. Bu ziyaretler gidilen ülkelerde hem sektörün hem de kuruluşların gelişmelerini sağlamaktadır.

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

1- Tescil ve Koruma desteği;

2- Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği;

3-Belgelendirme Desteği

4-Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği;

5-Yurt Dışı Birim Desteği;

6-Danışmanlık Desteği;

7-Acenta Komisyon Desteği; 8-Tercümanlık Hizmetleri Desteği;

9-Hasta Yol Desteği;

10-Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faliyetlerinin Desteklenmes

 

SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETİ NEDİR ?

Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi, ifade eder.

 

SAĞLIK TURİZMİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu, 2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu, 3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması, 4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi, 5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.) 6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi. 7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması, 8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri, 9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

 

SAĞLIK TURİZMİNDE SON SÖZ Türkiye, sağlık sektöründe alanında iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda rahatlıkla anlaşabilmektedir. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar. İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır. Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir. Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu

ülkelerdeki yaklaşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır. Pek yakında ülkemiz Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacaktır. Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup bir çok sebebi de içinde barındırmaktadır. Temel sebep daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan turizm çeşidi olup hızla yükselen bir sektördür. (alıntı: http://www.saglikturizmi.org.tr/tr/saglik-turizmi/genel-bilgi)

 

SAĞLIK TURİZMİNDE BİZ NE YAPIYORUZ?

Yurt dışından ve yurt içinden gelen tüm hastalarımızın iyi bir şekilde karşılanmasını, konaklamasını ve sağlık alanında gerekli her konuda kendilerine danışmanlık verilmesini sağlıyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımızın tedavi öncesi, tedavi sonrasında da taleplerinin yerine getirilmesini konusunda yardımcı oluyoruz.

 

NEDEN BİZ?

Saç ekiminde plastik cerrahlar ve dermatologlar ile saç naklinin yapılası gerektiğine inanıyoruz.

Deneyimli, plastik cerrahi uzmanı ve profesyonel ekibi tarafından saç ekimini hastane ortamında steril şartlarda gerçekleştirilmesi nokrasında rehberlik ediyoruz.

World Plast Hair üst düzey hizmet anlayışını ile ulaşım, konaklama sağlıyor ve farklı ülkelerde de hizmet sürdürmeyi amaçlıyor.