Transferimi dhe Akomodimi

Ne gjithashtu ndihmojmë lidhur me transportin dhe akomodimin për pacientët tanë që vijnë nga jashtë vendit. Duke pritur pacientët tanë në aeroport me automjetet tona VIP i çojmë në hotelet tona të kontraktuara.Kur ju keni përfunduar transaksionet tuaja, ne ju sigurojmë transferimin tuaj në aeroport me komoditetin e automjetit VIP dhe, sipas ditës së vajtjes dhe orës së nisjes së avionit. Nëse dëshironi , ne ju udhëzojmë të shihni monumentet historike dhe kulturore të Stambollit dhe të zbuloni këtë qytet të jashtëzakonshëm. Si familja World plast hair center , ne ju lëmë opsioninë e zgjedhjes së një hoteli, sigurojmë transferimin tuaj me automjetet tona VIP nga hoteli që dëshironi në spital dhe anasjelltas në ditën e operacionit dhe fundin e tij.